MENU
605-056-971
kontakt@lesnakraina.net.pl

REGULAMIN SALI ZABAW „LEŚNA KRAINA”

 1. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Na Sali Zabaw każde dziecko wraz z rodzicem/opiekunem przebywa w skarpetkach. Okrycie wierzchnie oraz obuwie pozostawia w szatni. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie sali.
 3. Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso na Sali Zabaw!
 4. Przy wejściu do Sali Zabaw każdy otrzymuje bilet wstępu, płatny z góry, który należy okazać po zakończonej zabawie.
 5. Bilety grupowe dotyczą wyłącznie grupy powyżej 10 dzieci i wymagają wcześniejszego ustalenia terminu.
 6. Urządzenia zamontowane znajdujące się w Sali Zabaw przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do lat 12.
 7. Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką rodzica/opiekuna, pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą placówki.
 8. Dzieci do lat 3 bawią się na placu zabaw dla nich przeznaczonym, a po za nim wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna.
 9. Za bezpieczną zabawę odpowiada rodzic/opiekun dziecka.
 10. Ubiór dzieci nie powinien zagrażać ich bezpieczeństwu. Należy unikać szelek, pasków (zwłaszcza z metalowymi klamrami), sznurków i troczków przy kapturze a także biżuterii.
 11. Na sali zabaw nie mogą przebywać osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 12. Nie należy wnosić na teren Sali Zabaw żadnych własnych zabawek.
 13. Dzieci noszące okulary na czas zabawy powinny je przekazać swoim rodzicom/opiekunom.
 14. Chwytanie oraz wchodzenie po kolorowych siatkach ochronnych surowo zabronione.
 15. Zabronione jest korzystanie przez rodziców z piętra konstrukcji zabawowej.
 16. Na terenie sali zabaw można spożywać posiłki tylko w strefie do tego przeznaczonej (kawiarenka i salka urodzinowa).
 17. Opiekun powinien zwrócić uwagę na dziecko przebywające w kawiarni ze względu na możliwość poparzenia się gorącymi napojami.
 18. Z toalet dzieci korzystają pod nadzorem opiekuna.
 19. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 20. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 21. Za ewentualne zniszczenia w sali zabaw odpowiada opiekun.
 22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze.
 23. Wykupienie biletu zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw i jest równoznaczne z jego akceptacją.
 24. Sala zabaw objęta jest monitoringiem.
 25. Obsługa placu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na plac, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu podczas zabawy na Sali Zabaw „LEŚNA KRAINA” 
 26. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku swojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Salę Zabaw oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej sali, facebooku oraz tablicach ściennych w celu informacji i promocji sali.
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
  2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

NIE WOLNO:

 • popychać innych dzieci
 • wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej 
 • wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię 
 • zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni
 • wchodzić za konstrukcję 
 • wynosić piłeczek z basenu 
 • zbiegać ze ślizgawki
 • wnosić zabawek na konstrukcję zabawową
 • wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw 
 • zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy – groźba zadławienia
 • biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toalety, szatnia, salki urodzinowe) 
 • niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali

 

 

 

W związku z wprowadzeniem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - "RODO" pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych jest Sala Zabaw "Leśna Kraina" Joanna Oboza z siedzibą w Strzegomiu przy ul. Leśnej 2.
Państwa dane służą nam wyłącznie do przedstawienia oraz realizacji zadań zawartych w umowie. Nie są przez nas w żaden sposób przechowywane ani w przetwarzane w celach marketingowych.

Publikowane przez nas zdjęcia obejmują wyłącznie ujęcia, na których osoby stanowią jedynie szczegół całości lub nie dają możliwości jednoznacznego rozpoznania osoby.

Jako firma podlegamy prawu podatkowemu. W celu prowadzenia dokumentacji księgowej jesteśmy zmuszeni do przetwarzania i przechowywania przez 5 lat Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko (ewentualnie nr NIP).

Podanie danych w postaci telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania jest dobrowolne i nie jest warunkiem wykonania usługi, może jednak utrudnić nawiązania współpracy.

Macie Państwo pełne prawo wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych, a także do żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych pod numerem telefonu 605056971 lub mailowo na adres: kontakt@lesnakraina.net.pl

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu
i ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY W „LEŚNEJ KRAINIE”

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy